Όροι Χρήσης

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο περιεχόμενο (προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) αυτού του ιστότοπου προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο web.bnk ή στους αντίστοιχους πνευματικούς δημιουργούς του. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο web.bnk.gr δεν μπορούν να αναδημοσιευτούν εν όλω ή εν μέρει, μόνο με την άδεια του web.bnk ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Η εμφάνιση εικόνων, λογοτύπων, ονομάτων, σημάτων κ.λπ. για λογαριασμό του web.bnk ή τρίτων δικαιούχων στον ιστότοπο δεν θα θεωρείται σε καμία περίπτωση ως εκχώρηση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι προστατεύονται σύμφωνα με τους κανονισμούς εμπορικών σημάτων.

Οποιεσδήποτε παραπομπές ή παραπομπές (links) σε άλλους δικτυακούς τόπους παρέχονται για διευκόλυνση του χρήστη. Η web.bnk δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (διαφήμιση ή πωλήσεις) που προσφέρονται σε αυτούς τους διαδικτυακούς χώρους.

Η web.bnk δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για την πιστότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που λαμβάνουν οι χρήστες μέσω του δικτύου της, ούτε είναι υπεύθυνη για καθυστερήσεις ή αδυναμία χρήσης του δικτύου της ή για τυχόν σφάλματα στη μετάδοση δεδομένων ή πληροφοριών (καταστροφή αρχείων, αποθήκευση ιών κλπ.).

Η web.bnk δηλώνει ρητά ότι ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή, αποθήκευση, εγκατάσταση και χρήση των λειτουργιών των προϊόντων λογισμικού που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας της.

Η χρήση του ιστοτόπου της web.bnk πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και κατά τρόπο:
α) που να μην παρεμποδίζεται η χρήση του από τρίτους
β) σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη
γ) κατά τρόπο που να μην προκαλούνται βλάβες στις παρεχόμενες υπηρεσίες και στο δίκτυο που τις παρέχει και τις υποστηρίζει.

 


Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η web.bnk θέτει ως ύψιστη προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμεύεται για την πλήρη εφαρμογή της σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2472/97 και τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)που ισχύει για τις βάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη τη λήψη κατάλληλων τεχνικών και διοικητικών μέτρων.

Η web.bnk έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων κατά την μεταφορά, τη διαχείριση και την αποθήκευσή τους. Ωστόσο, λόγω της φύσης του διαδικτύου, δεν είναι δυνατόν να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια. Για αυτόν το λόγο, είμαστε πάντα διαθέσιμοι να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω διαφορετικών τρόπων, όπως τηλεφωνικά, μέσω email, social media και άλλων.

Ποιοι είμαστε:

WEB.BNK
Αριστοτέλους 11 – 13, τκ. 12241
ΔΟΥ: Δ’ Αθηνών
Τηλ. 216.0023540


Συλλογή γενικών δεδομένων και πληροφοριών

Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας της web.bnk, καταγράφονται και αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή στοιχεία όπως η διεύθυνση IP του χρήστη, ο browser που χρησιμοποιείται, το λειτουργικό σύστημα, η ημερομηνία και η ώρα κάθε αίτησης προς τον διακομιστή μας, η προέλευση της ανακατεύθυνσης (referrer) και άλλες σχετικές πληροφορίες. Αυτά τα στοιχεία δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα του χρήστη, ωστόσο χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας των διακομιστών μας, τη βελτιστοποίηση των διαφημίσεων και την παροχή πληροφοριών στις αρχές σε περίπτωση κυβερνοεπιθέσεων.

 

Εγγραφή στο newsletter μας και φόρμες επικοινωνίας

Στην ιστοσελίδα της web.bnk, οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν στο newsletter μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή της φόρμας αίτησης του τιμοκαταλόγου και άλλων υλικών. Τα στοιχεία που συλλέγονται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το email, το όνομα, η ημερομηνία και ώρα αποστολής και η IP του χρήστη, τα οποία αποθηκεύονται στον server μας, αλλά και σε εξωτερική υπηρεσία αποστολής newsletter, όπως το MailChimp ή άλλη εφαρμογή newsletter. Μετά την εγγραφή, ξεκινά η αποστολή ενημερωτικών και εκπαιδευτικών email στον παραλήπτη. Κάθε φορά που αποστέλλεται ένα email, ο παραλήπτης έχει τη δυνατότητα να διακόψει τη λήψη επόμενων email επιλέγοντας τη διαγραφή από τη λίστα του newsletter.

Στα ενημερωτικά και εκπαιδευτικά email της web.bnk χρησιμοποιούνται tracking pixels που μας επιτρέπουν να αναλύσουμε στατιστικά την επιτυχία ή αποτυχία κάθε αποστολής. Αυτά τα pixels μας επιτρέπουν να δούμε εάν ένα email άνοιξε και σε ποια σύνδεση έγινε κλικ.

Cookies

Η web.bnk χρησιμοποιεί cookies για τη σωστή λειτουργία των ιστοσελίδων της. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη από τον browser του και επιτρέπουν στην web.bnk να παρέχει υπηρεσίες που δεν θα ήταν εφικτές χωρίς αυτά. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να διαγράφουν τα cookies από τον browser τους, αλλά και να τα απενεργοποιούν εντελώς.

 

Αποστολή βιογραφικού και εγγραφή στο σύστημα αξιολόγησης υποψήφιων συνεργατών

Σε περίπτωση που αποφασίσετε να αποστείλετε το βιογραφικό σας για να εργαστείτε στην web.bnk ή να εγγραφείτε στο σύστημα αξιολόγησης νέων συνεργατών, θα χρειαστεί να παρέχετε πολλά προσωπικά στοιχεία, όπως η ημερομηνία γέννησής σας, ο τόπος κατοικίας σας, τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα, οι προηγούμενοι εργοδότες σας, το εργασιακό σας ιστορικό, η εκπαίδευσή σας και άλλα παρόμοια στοιχεία. Όλα αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται στους διακομιστές μας και δεν διατίθενται σε τρίτους.

 

Σχόλια στο blog

Στα site μας, οι χρήστες μπορούν να αφήνουν σχόλια στο blog μας και σε αυτή την περίπτωση αποθηκεύονται τα προσωπικά τους στοιχεία, όπως το όνομα, το email, η ημερομηνία και ώρα καταχώρησης και η IP τους στους server μας. Επιπλέον, όταν ένας χρήστης αφήνει σχόλιο σε ένα blog post όπου έχουν αφήσει σχόλια και άλλοι χρήστες, οι προηγούμενοι χρήστες ενημερώνονται μέσω email για το νέο σχόλιο, για να μπορέσουν να απαντήσουν άμεσα σε αυτό. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι προσωπικές πληροφορίες των χρηστών δεν διατίθενται σε τρίτους.

 

Δικαιώματα των χρηστών

Οι επισκέπτες των ιστοσελίδων της web.bnk έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν αντίγραφο των προσωπικών τους δεδομένων που κατέχουμε, καθώς και την πλήρη διαγραφή τους με την αποστολή ενός email στο web.bnk.gr@gmail.com. Αυτά τα αιτήματα θα εκπληρωθούν άμεσα, εκτός αν κάποια από αυτά τα δεδομένα πρέπει να διατηρηθούν για φορολογικούς λόγους, όπως στην περίπτωση όπου έχει γίνει τιμολόγηση υπηρεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση, τα στοιχεία θα παραμείνουν στο λογιστικό μας πρόγραμμα και στα αρχεία του λογιστικού γραφείου που μας εξυπηρετεί.

 

Προσωπικά δεδομένα για την εκπλήρωση των υπηρεσιών μας

Μπορεί να χρειαστεί να παράσχετε προσωπικά σας δεδομένα για την εκπλήρωση υπηρεσιών προς εσάς, όπως φιλοξενία ιστοσελίδων, κατοχύρωση domain και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες. Αυτά τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό της εκπλήρωσης της υπηρεσίας και θα διατεθούν στους αντίστοιχους παρόχους υπηρεσιών, όπως μητρώα ονομάτων, εκδότες SSL, παρόχους server κ.λπ.

 

Στατιστική ανάλυση δεδομένων επισκεψιμότητας

Τα δεδομένα συμπεριφοράς των χρηστών στα site μας, όπως η επίσκεψη σε συγκεκριμένες σελίδες, ο χρόνος παραμονής, η πηγή προέλευσης και η συχνότητα επισκέψεων, αποθηκεύονται από τρίτες υπηρεσίες όπως το Google Analytics, προκειμένου να βελτιωθεί η διαδικτυακή παρουσία της web.bnk και η απόδοσή της στο μάρκετινγκ. Τα δεδομένα αυτά δεν αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες των χρηστών. Οι τρίτες υπηρεσίες αποθηκεύουν cookies προκειμένου να λειτουργούν σωστά.

 

Remarketing

Τα δεδομένα επισκεψιμότητας του ιστότοπου μας παρέχονται σε τρίτες υπηρεσίες, όπως το Google και το Facebook, για σκοπούς διαφήμισης. Αυτό γίνεται με σκοπό την εμφάνιση διαφημιστικών μηνυμάτων σε άλλους ιστότοπους.

 

Συνεργασία με τις αρχές

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να δοθούν σε δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές μόνο εάν υπάρχει νόμιμη αίτηση από αυτές και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις της κάθε χώρας.

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο που ελέγχουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και για αιτήματα για αντίγραφα ή διαγραφή των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση web.bnk.gr@gmail.com.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της web.bnk προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον χρήστη των παραπάνω όρων.

 


 

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Σχόλια

Όταν οι επισκέπτες αφήνουν σχόλια στον ιστότοπο, συλλέγουμε πληροφορίες από τη φόρμα σχολίων όπως το όνομα και το μήνυμα του επισκέπτη. Επιπλέον, καταγράφουμε τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί, προκειμένου να αναγνωρίσουμε και να αποτρέψουμε τη διάδοση ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

Πολυμέσα

Αν μεταφορτώνετε εικόνες στον ιστότοπο, πρέπει να αποφύγετε να μεταφορτώνετε εικόνες με ενσωματωμένα δεδομένα τοποθεσίας (EXIF GPS). Αυτό είναι σημαντικό γιατί οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να κατεβάσουν και να ανακτήσουν τα δεδομένα τοποθεσίας από τις εικόνες στον ιστότοπο.

 

Φόρμες Επικοινωνίας

Cookies

Όταν αφήνετε ένα σχόλιο στον ιστότοπό μας, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε τα στοιχεία σας σε cookies, όπως το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο ιστότοπός σας. Αυτό γίνεται για τη δική σας ευκολία, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώνετε τα στοιχεία σας κάθε φορά που αφήνετε ένα σχόλιο. Τα συγκεκριμένα cookies θα παραμείνουν ενεργά για ένα έτος.

Εάν έχετε λογαριασμό στον ιστότοπο και συνδεθείτε, θα δημιουργηθεί ένα προσωρινό cookie για να ελέγξουμε αν ο φυλλομετρητής σας υποστηρίζει cookies. Αυτό το cookie δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες και θα διαγραφεί αυτόματα όταν κλείσετε τον φυλλομετρητή σας.

Μόλις συνδεθείτε στον ιστότοπο μας, θα δημιουργηθούν αυτόματα διάφορα cookies για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες της σύνδεσής σας και τις επιλογές οθόνης σας. Τα cookies σύνδεσης θα διαρκέσουν για δύο ημέρες, ενώ τα cookies επιλογής οθόνης θα διαρκέσουν για ένα χρόνο. Εάν επιλέξετε την επιλογή “Να με θυμάσαι”, τότε η σύνδεσή σας θα παραμείνει ενεργή για δύο εβδομάδες. Όταν αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας, τα cookies σύνδεσης θα διαγραφούν αυτόματα.

Αν επεξεργαστείτε ή δημοσιεύσετε ένα άρθρο στον ιστότοπο, θα αποθηκεύσουμε ένα επιπλέον cookie στο πρόγραμμα περιήγησης σας. Αυτό το cookie δεν περιλαμβάνει προσωπικές πληροφορίες και απλά αναγνωρίζει το ID του άρθρου που επεξεργαστήκατε ή δημοσιεύσατε. Το cookie αυτό θα λήξει μετά από μία ημέρα.

 

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο μπορεί να περιέχουν ενσωματωμένο περιεχόμενο όπως βίντεο, εικόνες και άλλα άρθρα από άλλους ιστότοπους. Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους έχει την ίδια συμπεριφορά με αυτή που θα είχε αν ο επισκέπτης επισκεφθεί απευθείας τον άλλο ιστότοπο.

Οι συγκεκριμένοι ιστότοποι μπορεί να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με εσάς και να χρησιμοποιούν cookies, ενώ επίσης ενσωματώνουν παρακολούθηση τρίτων μερών και παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με το ενσωματωμένο περιεχόμενο. Αυτό περιλαμβάνει την ανίχνευση της αλληλεπίδρασής σας με το περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

 

Αναλυτικά στοιχεία

Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Σε περίπτωση που ζητήσετε να επαναπροσδιοριστεί το συνθηματικό σας, η διεύθυνση IP σας θα συμπεριληφθεί στο email επαναφοράς συνθηματικού.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Όταν αφήνετε ένα σχόλιο στην ιστοσελίδα, το σχόλιο και οι σχετικές μεταδεδομένες διατηρούνται από το σύστημα χωρίς χρονικό περιορισμό. Αυτό γίνεται για να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να εγκρίνουμε αυτόματα τα σχόλια που ακολουθούν, αντί να τα κρατάμε σε αναμονή για συντονισμό.

Όταν χρήστες εγγράφονται στον ιστότοπό μας, τα προσωπικά τους δεδομένα που καταχωρούνται στο προφίλ τους αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων μας. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να δουν, να επεξεργαστούν ή να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα οποιαδήποτε στιγμή (εξαιρουμένης της αλλαγής του ονόματος χρήστη). Επιπλέον, οι διαχειριστές του ιστότοπου μας έχουν πρόσβαση και τη δυνατότητα να επεξεργαστούν αυτές τις πληροφορίες.

Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας

Αν έχετε λογαριασμό στον συγκεκριμένο ιστότοπο ή έχετε αφήσει σχόλια, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ένα αρχείο με τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που έχετε παράσχει στην πλατφόρμα μας. Επιπλέον, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τον ιστότοπο. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν μπορούμε να διαγράψουμε τα δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε για νομικούς, διοικητικούς ή λόγους ασφαλείας.

Που θα σταλούν τα δεδομένα σας

Υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται έλεγχος των σχολίων των επισκεπτών μέσω ενός αυτοματοποιημένου συστήματος ανίχνευσης ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.